MANTRY

Mantra je druh osvobozujícího posvátného zpěvu, jehož použití a účinek byl popsán již ve starých indických Védách a po tisíce let byl předáván od mistra k mistru. Nejen mystikové Východu znali účinky používání manter, ale také prastaré nauky Egypta, Tibetu, ranné křesťanství, náboženství islámu a další se zmiňují o vibracích zvuku a jeho tvořivé síle. Hinduistická tradice učí, že všechny znaky světa vzešly z posvátné slabiky ÓM, která je nejmocnější mantra, prvotní vibrací vesmíru, vesmírným motorem.
Tato slabika je téměř vždy součástí všech ostatních manter.

V Tibetu a v Indii se mantry dodnes používají k různým účelům. Slouží jako bhaktické modlitby k uctívání a odevzdání se Bohu, jako ochranné štíty proti zlým vlivům a nemocem, léčí, očišťují a nabíjejí nemocná místa. Pomáhají také dosáhnout konkrétních cílů nesobeckým způsobem, ztišují mysl, uklidňují emoce, vitalizují tělo, přinášejí klid a mír a radost do našeho srdce.
Proto se nyní stávají živým mostem mezi Východem a Západem a přinášejí západnímu člověku pomoc k soustředění mysli, k uvolnění, k tanci, jako možnosti nalézt sebe sama. Mohou podpořit konání těžkých úkolů, pomoci dobře meditovat. Jsou nástrojem vnitřní přeměny. Odstraňují náchylnost k negativním myšlenkám a vibračním obalem chrání před negacemi ve velkých městech, kde jsou lidé těsně auricky propojeni.

Co zní v mantře, to je, je to zde a děje se to.
Slovo mantry nehovoří, ale přímo činí.

Mantra jako motlitba slouží především k probuzení víry v nás, směřuje k Bohu. Neustálým opakováním jména Boha (Kršna, Šiva, Ježíš Kristus), kterého uctíváme nám přináší vzplanutí lásky k Němu, touhu a vědomé spojení s Ním. Vytrvalé vroucí a soustředěné opakování mantry přináší hromadění duchovní síly. Existují také mantry, které jsou pouhým shlukem slabik (LAM) nebo samohlásek (A) a zdají se být bez významu. Také ony jsou vibrující silou mysli, energií, která působí na nitro člověka. Těmito semennými slabikami můžeme nabíjet naše energetická centra, čakry.
Mantry nás ovlivňují zevnitř i zvenčí. Můžeme jimi cíleně masírovat vnitřní orgány, zvenku léčit přikládáním dlaní na tělo a vibracemi zpěvu do těchto míst působit. Kromě těchto slabik jsou u nás v hojném počtu známé hinduistické mantry, budhistické, tibetské mantry a samozřejmě křesťanské v latině.

V dnešní době je u nás nejčastěji jako mantra používáno slovo krize, stres, strach. V Hektickém žití těžko postřehneme, jak negativně sami sebe ovlivňujeme. A slovo jako nositel nejsvatějších tradic a vtělení ducha, zdroj síly a skutečnosti je bohužel přeměňováno na pouhý stereotypní, konvenční vyjadřovací prostředek.

Jako pohádka je pro nás teorie slavného Pythágora, zasvěcence východních moudrostí o vyluzování tónů každého člověka podle rytmu jeho chvění. O vesmírné harmonii sfér, kterou tvoří tóny a vibrace nebeských těles a nás lidí. Tvořivá síla zvuku je zde podstatou a projevem Života. A moderní lidstvo už nevěří, jak hluboký vliv může mít kouzlo slova a řeči na život člověka (zvláště náboženský).

Pokud se rozhodneme udělat si vlastní zkušenost s mantrou, doporučuji si vybrat jednu a opakovat ji po dobu 40 dní vždy 108x. Podle hindské tradice vede srdcem 108 energetických kanálků a 40 dní potřebuje tělo k vnitřní proměně, k protisknutí mantry do těla, neboť ona působí na dech, tep srdce a elektrickou aktivitu mozku. Velikou úlohu zde hraje sanskrtský jazyk založený na poznání primárních zvuků Kosmu. Konkrétní počet 108 nám může pomoci udržet růženec nebo východní růženec-mala. Pokud jeden den vynecháme opakování mantry, musíme začít v našem 40 denním působení opět od začátku. Příjemné a napomáhající je navození určité atmosféry svíčkou, vonnou tyčinkou v tichém zákoutí našeho bytu a v příjemném oděvu.
Můžeme se také zvenku i zevnitř očistit studenou vodou. Je to jakýsi rituál. Nejen dodržování stejného času má svou výhodu na začátku práce s mantrou. Pokud nevěříme sobě a síle své mysli, těžko ji můžeme pozitivně používat. Dosažení určitého cíle právě urychlují víra, touha a láska k tomuto cíli.

Účinek mantry není naprosto závislý na striktním splnění počtu opakování, ale na tom, jak soustředěně, oddaně a radostně mantru opakujeme. Uvědomujeme si také, co v mantře oslovujeme, držíme se významu a zpětně ji nasloucháme. Zapomeňme při tom na netrpělivost, vlažnost a nesoustředěnost, na pochybnosti a nedbalý přístup. Teprve po bdělém usilování se mohou dostavovat nové vnitřní prožitky a naplňování významu mantry.

Jako mantru můžeme zkusit slovo Láska, nejlépe směřované do srdce, slovo zdraví vysílané do nemocných míst, nebo opakování Božího jména.

Tyto mantry jsou součástí cd od Henry Marshalla. Pokud nevlastníte cd, můžete si je odříkavat jen tak, pokud některé mantry chcete, napište mi na mail.


Mantry I.a

DŽAJA DŽAJA DÉVÍ MATA NAMAHA
Pro hezký vztah k matce

PANDURANGA HARI
Jak se zbavit sexuálních zábran

RADHA SOAMI DEVA DEVI
RADHA SOAMI SATNÁM

Abychom se domluvili s duchy

HARI OM ŠIVA OM
Pro posílení mužského vědomí (pozn.: Nejen pro muže!!!)

OM ASATOMA SADGAMAJA TAMASOMA DŽOTYRGAMAJA
MRITJÓRMA AMRITAMGAMAJA

Pro pravdu, pochopení a nesmrtelnost

GOPALA GOPALA DEVAKINANDA GOPALA
Pro zlepšení vztahů mezi rodiči a dětmi

OM EIM HRÍM KLÍM
Pro dosažení moudrosti, bohatství, pro pocit bezpečí

OM NAMA ŠIVA
ADI ŠAKTI ADI ŠAKTI NAMO NAMO
ŠIVA ŠAKTI

Pro harmonizaci mužské a ženské energie

Mantry I.b

OM HAM HANUMATE NAMAHA
Posiluje imunitní systém, zvláště dobrá pro plíce a komunikaci

RAGHUPATI RAGHAVA RADŽA RAM
Pro vítězství ducha nad egem, pro ochranu silou lásky, stimulaci sexuální energie, pro povznesení toho, co je utlačované

PATNÍM MANORAMAN DÉHÍ MANOVRITTANUSARINÍM
Pro nalezení životní partnerky

SAT PATÍM DÉHÉ PARAMEŠVARA
Pro nalezení mužského životního partnera (nebo na prohloubení již existujícího vztahu)

JÁ DÉVI SARVA BHÚTEŠU
Pro zvýšení intelligence

OM ŠRÍ RAM DŽEJ RAM DŽEJ DŽEH RAM
Pro vítězství sil lásky, pro vyléčení z hněvu, chtíče a negativit, otevírá srdce

OM ŠANTI OM
Pro klid a mír

Mantry II.

GATE GATE PARAGATE
Silná buddhistická mantra pro dosažení osvícení a vnitřní klid a mír

SARASVATÍ MAHALAKŠMÍ DURGA DÉVÍ NAMAHA
Pro tvořivost, prosperitu a bezpečí DHANJAVAD ANANDA
Pro radost z vděčnosti a odpuštění

KÓNANDA RAMA PAHI KÓNANDA RAMA
PATTABHI RAMA PAHI PATTABHI RAMA
HARA HARA GANGA ŠIVA ŠIVA GANGA
ŠANKARA GANGA DŽAJ PANDURANGA

Chrání a koná zázraky, pro záchranu dešťných pralesů

ŠAKTI ŠAKTI DHANJAVAD
Posiluje a učí být vděčný ženské energii

OM GAM GANAPATAJE NAMAHA
GAURI NANDANA GADŽAVADANA
OM GAM GANAPATAJE NAMAHA

Pomáhá začínat nové projekty, překonávat překážky a dosáhnout úspěchu

ŠIVAM ŠANTAMIDJAM VARAM LÓKAPÁLAM
PARABRAHMA LINGAM BHADŽE PANDURANGAM

Přináší klid a mír a chrání celý svět

OM DUM DURGAJÉ NAMAHA
OM KRÍM KALIKAJÉ NAMAHA

Pomáhá překonat negativitu, nemoc a nespavost

Mantry III.

OM ŠRÍM MAHA LAKŠMIJÉ NAMAHA
Pro zdraví, pro prosperitu a hojnost všech věcí

AMBA AMBA DŽAI DŽAGADAMBA
Pro ochranu dětí, ochrana před veškerým zlem

SATYANARAJANI NAMÓSTUTE
SARVA MÁNGALA MÁNGALJE

Pro šťastné vztahy, pro pravdu a požehnání

OM DHYÓ JÓNAHA PRAČÓDAJAT
Pro intuici, pro osvícení, inspiraci a kosmické vědomí

OM SATYAM ŠIVAM SUNDARAM
Pro pravdu, lásku a krásu

RAMA LAKŠMANA DŽANAKI
DŽAI BOLO HANUMANAKI

Pro jednotu, lásku a rozvoj pozitivních kvalit

OM NAMO BHAGAVATÉ VASUDÉVAJA
OM NAMO BHAGAVATÉ PANDURANGAJA

Zažít přítomnost božského, pro ochranu a světlo

OM TRAJAMBAKAM JADŽAMAHE
SUGHANDHIM PUŠTI VARDHANAM
URVÁRUKAMÍVA BANDHANÁM
MRITJORMUKŠÍJA MÁMRITÁT

Pro překonání strachu ze smrti, pro bezpečí a ochranu